info@JUSU-MEBELES.lv
Jūsu grozs

Garantija un Noteikumi

Patērētāja tiesību garantijas

1. Preces garantija ir 24 mēneši no brīža, kad klients saņemt preci. Pirmo sešu lietošanas mēnešu laikā tiek pieņemts, ka precei ir bijis defekts jau pirkšanas- pārdošanas brīdī un tā raksturu būtu jānosaka pārdevējs ( jusu-mebeles.lv pārstāvis). Ja runa iet par ražošanas defektu, klientam ir tiesības pieprasīt preces remontu, jeb, ja tas nav iespējams, preces maiņu. Ja preci iespējams remontēt, pieprasīt tās maiņu nav iespējams, jo tie paredz neattaisnotus izdevumus pārdevējam. Garantija ir spēkā no brīža, kad prece tiek nodota klientam un klients ir parakstījis preces pieņemšanas nodošanas aktu.

2.Neatbilstošas kvalitātes preces atgriešana un apmaiņa. 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža Jums ir tiesības atteikties no preces, atgriežot naudu. Lai atgrieztu preci, Jums brīvā formā jāaizpilda attiecīgo iesniegumu, jāparaksta to un jānosūta uz e-pasta adresi: info@jusu-mebeles.lv

Lūdzam Jūs saglabāt preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem gadījumā, ja vēlēsieties to atgriezt. Naudas atmaksa par atgriezto preci notiek ar bankas pārskaitījumu 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma nosūtīšanas. Izmaksas par atgriežamās preces nogādāšanu mūsu noliktavā sedz pieprasītājs. Neatbilstošas preces atgriešana ir iespējama gadījumā, ja ir saglabāts preces izskats ( iepakojums), tās funkcionālās īpašības , kā arī dokuments, kas apstiprina preces iegādes faktu un apstākļus ( preces čeks, jeb līgums) . Tomēr, norādītā laika posma ietvaros mums ir tiesības veikt preces ekspertīzi ar mērķi pārbaudīt tās kvalitāti un funkcionālās īpašības. Jums ir tiesības apmainīt neatbilstošas kvalitātes preci uz tādu pašu preci 14 dienu laikā no saņemšanas brīža, neskaitot pirkuma dienu, ja prece Jums neder dēļ tās formas, gabarītiem, krāsas, jeb komplektācijas.

Ja brīdī, kad tiek pieprasīta preces apmaiņa analoģiska prece nav pieejama pārdošanā jusu-mebeles.lv, Jūs varat atteikties no preces un pieprasīt atmaksāt tās vērtību.

Gadījumā, kad patērētājs atsakās no preces, pārdevējam jāatgriež viņam pēc līguma samaksāto naudas summu, izņemot pārdevēja izdevumus par atgriežamās preces piegādi, ne vēlāk kā 10 dienas no brīža, kad pircējs ir izteicis šādu prasību.

Uzmanību! Atsakoties no preces gadījumā, ja tā ir daļa no komplekta ( piemēram virtuves garnitūra), tiek atgriezts viss komplekts.

3.Pretenzijas attiecībā uz neatbilstošas kvalitātes preci.

Neatbilstošas kvalitātes prece ir preces, kas ir bojāta un nepilda savas funkcijas. Saņemtajai preces jābūt atbilstošai aprakstam saitā. Dizaina un elementu dizaina noformējuma atšķirības netiek uzskatītas par bojājumiem, jeb nefunkcionējošu preci.

Pircējam jāpārbauda preces izskatu un komplektāciju preces piegādes brīdī. Saņemot preci, Jūs parakstāties par saņemšanu pieņemšanas- nodošanas akta ailē “Ārējo izskatu un komplektāciju pārbaudīju, iepakojums bez bojājumiem, stikli un spoguļi veseli, furnitūra ir. Krāsa, cena un nosaukums atbilst pasūtītajai precei, pretenziju nav”. Pēc kvīts parakstīšanas pretenzijas attiecībā uz preces ārējiem defektiem, apjomu, komplektāciju vairs netiek pieņemtas”.

4.Pretenzijas attiecībā uz s kvalitāti un preces atgriešana.

Lai atgrieztu preci, kā arī pretenziju gadījumā attiecībā uz preces kvalitāti, Jums jāaizpilda attiecīgu iesniegumu.

Iesniegumā sīki jānorāda, kādi defekti ir atgriežamajai precei un jāņem vērā, ka naudas līdzekļi par preci ( neatbilstošas kvalitātes gadījumā arī attiecīgā piegādes maksa) var tikt Jums atgriezti vienā no trijiem iesniegumā norādītajiem veidiem.

Izvēloties bankas pārskaitījumu, norādiet naudas atgriešanai nepieciešamos rekvizītus.

Pievienojiet bojātās detaļas foto, bojātās detaļas iepakojuma etiķetes foto, defekta/ trūkstošās detaļas aprakstu un ieskenētu preces čeku.

Tā pat, atgriežot preci, Jums jābūt pircēja personu apstiprinošam dokumentam, bet attālinātas preces nodošanas gadījumā, jāpievieno galvenās informācijas kopiju (sarakstu skat. augstāk)